ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Dokumenty dla kadydatów


Rekrutacja 2020/2021do klas pierwszych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 38

 

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

 

2. Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 51
kształci w zawodach:

- kucharz,

- cukiernik,

- piekarz,

- sprzedawca,

- fryzjer,

- mechanik pojazdów samochodowych.

 

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres:

 

sekretariat@zs38.edu.pl

 

do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00.

 

W przypadku braku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na etap kształcenia ponadpodstawowego, proszę o skan orzeczenia posiadanego.

 

Pocztą elektroniczną należy wysłać następujące dokumenty:

1. Podanie. POBIERZ

2. Kwestionariusz osobowy. POBIERZ

3. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Pozostałe dokumenty, złożą Państwo w terminie późniejszym. Poniżej pełny wykaz wymaganych dokumentów:

1)    Podanie do Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 38 z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. (Wzór w załączeniu)

2)    Kwestionariusz osobowy. (Wzór w załączeniu)

3)    Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4)    Dotyczy uczniów spoza powiatu warszawskiego:

  • Prośba do powiatu o skierowanie ucznia do szkoły

(wzór w załączeniu)

5)    Opinia  wychowawcy.

6)    Opinia  psychologa  szkolnego

7)    Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy /zaświadczenie od lekarza rodzinnego – dotyczy kandydatów do szkoły przysposabiającej/.

8)    Metryka urodzenia (ksero).

9)    Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

10) Zaświadczenie z OKE (szkoły podstawowej).

11) Dokumentacja zdrowotna (karta zdrowia + bilans zdrowia kandydata).

12) Zdjęcia podpisane - 2 szt.

 

Dokumenty prosimy odesłać na adres sekretariat@zs38.edu.pl do dnia 10-04-2020 r.

 

Termin składnia oryginałów świadectw: ukończenia ostatniej klasy gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE: do 30 czerwca 2020 r. (informacja aktualna na dzień 20-03-2020 r.)

 

 

 

 

ROK 2019 / 2020

kwestionariusz osobowy PDF

lista dokumentów PDF

podanie PDF


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 25-03-2020

Gości: 73988
© 2011 www.zs38.edu.pl