ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

PRZETARGI

ROK 2020

 


2020-01-17: Ogłoszenie nr 504033-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 38: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego podjazdu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących i budowa nowych schodów ewakuacyjnych, montaż daszku nad wejściem przy rampie oraz naprawa nierównej nawierzchni schodów w ciągu komunikacyjnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 10

Szczegóły ogłoszenia - link

 

ROK 2019


2019-10-04: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 16/MBFO/ZSS38/1/19, którego przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego podjazdu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka istniejących i budowa nowych schodów ewakuacyjnych, montaż daszku nad wejściem przy rampie oraz naprawa nierównej nawierzchni schodów w ciągu komunikacyjnym w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 mieszczącego się w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 10

 

LINK DO SZCZEGÓŁÓW


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 10-03-2020

Gości: 73987
© 2011 www.zs38.edu.pl