ul. Namysłowska 10; 03-455, Warszawa; tel./fax 22 619 72 34, 22 619 80 79
MONITORING

SZCZEGÓŁY PO KLIKNIĘCIU NA OPCJI MONITORING

Organizacje uczniowskie

 

Samorząd Szkolny

Niedłączną część  naszej szkoły stanowi Samorząd Szkolny. Tworzą go wszyscy uczniowie  szkoły. Działając w nim maja  szansę lepiej zintegrować się, poznać nowych ludzi oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Corocznie odbywają się wybory do zarządu Samorzadu Szkonego poprzedzone kampanią wyborczą  i debatą kandydatów na przewodniczacych. Uczniowie wyłonieni w wyborach reprezentuja interesy całej spłeczności uczniowskej.


 Szkolne Centrum Mediacji

Umiejętność porozumiewania się, czyli komunikacji, jest podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, rodzinnych i zawodowych.

Komunikacja między ludźmi nie zawsze jest łatwa i czasem prowadzi do konfliktów.

W naszej szkole od 6 lat działa Szkolne Centrum Mediacji.

 W przypadku zaistnienia konfliktu, uczniowie mogą zgłosić się do opiekunów Szkolnego Centrum Mediacji i próbować rozwiązać problem przy pomocy rozmowy.

 Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem, terapią. Mediacja to rozmowa , w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wypracowane w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.

SCM  służy wszystkim uczniom pomocą w sytuacji:

 • konfliktu z innymi osobami
 • trudności w relacji z innymi osobami

SCM promuje postawę szacunku wobec drugiego człowieka.

 • Służy poprawie komunikacji w grupie.
 • Uczy rozwiązywania konfliktów za pomocą dialogu.
 • Uczy słuchania argumentów drugiej osoby.
 • Uczy rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem  prawa do odmiennego zdania.
 • Pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu własnego wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Formą pracy SCM jest mediacja rozumiana jako dobrowolne porozumienie się dwóch osób w obecności mediatora – w celu dojścia do ugody. Mediacja jest interwencją w spór – dokonywaną przez bezstronną, neutralną „ trzecią stronę”.  Na każdym etapie mediacji muszą być przestrzegane następujące zasady:

 • Dobrowolność – nie można nikogo przymuszać do udziału w mediacji,
 • Bezstronność – mediatorowi nie wolno narzucać swojej opinii
 • Neutralność – mediatorowi nie wolno narzucać żadnych rozwiązań
 • Poufność.

 W mediacjach uczestniczą obie strony konfliktu a ich udział jest całkowicie dobrowolny.

 Wszystkich uczestników mediacji obowiązuje tajemnica.

 

 


Ostatbnia aktualizacja z dnia: 07-11-2019

Gości: 73987
© 2011 www.zs38.edu.pl